CortebertZegarek mÍski produkcji szwajcarskiej, prawdopodobnie lata 1950', werk Cortebert cal. 697