UMF RuhlaZegarek mÍski produkcji niemieckiej (NRD)